viernes, 28 de abril de 2017

Maqueta d'una ONG

En aquesta activitat de l'assignatura de disseny, hem treballat la bidimensionalitat i la tridimensionalitat, ja que primerament hem hagut de treballar uns plànols preparatoris que hem hagut de traduir a escala d'una maqueta, que era aquesta la finalitat principal de l'activitat.

La temàtica per a treballar aquests ítems, era treballa el concepte d'estand, en aquest cas d'una ONG.
Jo he escollit "Medicos Sin Fronteras", ONG que recolza les ajudes humanitàries i catàstrofes naturals arreu del món.

Plànol de la maqueta.
Làmina DIN A3.
Tècnica: llapis i ròtring.
Aquesta activitat s'ha iniciat a classe però, la vam poder acabar a casa.L'enunciat ens aclaria que l'escala d'aquesta maqueta havia de ser 1:20.
Perspectiva cònica i alçat de la proposta
Full DIN A3
Tècnica: rotulador.
Primerament per saber quina seria l'estructura final de l'estand vaig decidir fer 2 plànols preparatoris i així aclarir dubtes. Per poder visualitzar l'organització de l'estand escollit conjuntament amb el mobiliari vaig realitzar un plànol DIN A3 amb la planta de l'estand.
 El resultat es va repassar amb ròtring negre i deixant una indicació de l'escala en la qual estava mesurada la maqueta. Tot seguit i ven lligat el meu esquema, comencem a retallar i enganxar per poder muntar l'estructura/cos de la maqueta.

Per poder manipular bé la maqueta vaig fer servir cartro ploma per la part rígida i sustentant de la maqueta, com les parets, terra o prestatgeries.

Un cop muntada l'estructura, després de fer una àmplia recerca d'imatges decideixo imprimir el logotip i X element necessaris per decorar l'estand com cartelleria, textures de terra, etc. A casa em disposà a construir mobiliari, és a dir el nostre aparador, volia que fos senzill, fàcil de muntar i transportar amb un to modern que l'atorgà la placa de vidre que simula l'acetat que hem emprat a la maqueta.

Per donar un toc més realista, vaig imprimir unes siluetes humanes, però degut a un error em van quedar massa petits.

Per millorar la presentació del conjunt del treball, els esbossos principals els vaig passar anet fent una cònica de 2 punts de fuga i un alçat.

Els materials emprats en aquest projecte són:llapis, escaire i cartabó, ròtring, pega, fotocòpies, retoladors de colors i pinzell amb càrrega d'aigua.

 Les meves dificultats a l'hora de realitzar el treball van ser trobar la inspiració per la distribució de l'espai, ja que mai m'hi havia plantejat una qüestió com aquesta. Considero que m'ha quedat força bé després de tots els entrebancs que m'he trobat per acabar-la.

Les fotografies estan retocades amb VSCO cam.

Resultat de la maqueta


No hay comentarios:

Publicar un comentario