viernes, 27 de enero de 2017

Suport mòbil

Prototip del suport per a mòbil
Material: acetat de polivinil.
Aquesta activitat que hem realitzat a classe, està basada en una antiga prova de selectivitat en la qual s'havia de recrear un prototip per un suport per a mòbil (disseny d'objectes).
L'activitat requeria crear un prototip amb plàstic (concretament acetat de polivinil) amb la mida de màxim un Din A4. El desplegable d'aquest suport havia de ser reproduït en una làmina Din A3, que fa funció de plànol.

Primerament vaig començar a treballar amb el polivinil per saber la seva resistència i duresa. Tot seguit vaig començar a pensar una idea més clara. El primer intent de prototip no a resultar amb èxit, ja que no dominava gaire el material i va petar. En el segon intent em va passar el mateix, així que vaig decidir investigar sobre el tractat el polivinil. A la tercera va funcionar, així que vaig decidir plasmar a la pluja d'idees totes les propostes que vaig intentar i aquesta que si va fer resultat plasmar-la en el Din A3 fent funció de plànol.
Plànol desplegable en làmina Din A3
Tèctina: rotring

En el plànol desplegable vaig introduir el logotip de l'empresa (Wed'ze).
Aquesta activitat estava prevista per fer-la amb dues hores a classe, però amb les dificultats de prototip ho vaig acabar a casa.

Les imatges estan fetes amb el mòbil i tractades amb VSCO.


Activitats introductories

A l'inici d'aquest segon trimestre, a l'assignatura de disseny, treballarem l'objecte i indumentària.
Per treballar aquest concepte, vam realitzar diferents activitats: ergonomia mà, pot de perfum i activitat de recreació d'un packaging.

He escollit per mostrat la d'ergonomia mà, ja que crec que el seu resultat és més bo.

Aquesta activitat consistia a dibuixar quatre mans agafant objectes diversos mostrant la seva ergonomia i adaptació a la forma i funció de la nostra mà.
Hauria de seguir practicant, perquè crec que aquest nivell està bé però no és suficient per poder resoldre qualsevol problema de dibuix ergonòmic.

Les imatges estan fetes amb el mòbil i tractades amb VSCO.
Làmina Din A3
Tècnica: llapis de colors.

Treball de model

Postua de model projectat.
Format 50 x 70 cm
Tècnica: carbonet. 
En aquesta activitat que hem realitzat en el segon trimestre, hem tractat l'estructura i la proporció del cos i l'anatomia humana.

Per arribar a aquest resultat, primerament vam començar a treballar en un format més petit i personal com és la llibreta d'artista copiant un nombre de postures pactades per començar a adquirir tècnica.

Un cop assolits uns quants requisits, mentre teníem una postura projectada a la pissarra ens dedicàvem a dibuixar-les resolent escorços i de més dificultats.
Tot seguit, un dia a la setmana venia un model a l'aula per així fer figura humana del natural. Teníem dos models (home i dona) que venien durant dues hores intercalant-se els dies.

Tot i vindre els models dues hores a l'aula, nosaltres practicàvem postures de 45 minuts i així poder tindre més repertori.

Posturade model en viu.
Format 50 x 70 cm
Tècnica carbonet 
Dins del nostre repertori trobem contra postos i figures assegudes tant masculines com femenines.

Personalment ha sigut una experiència molt reveladora, ja que he descobert el meu nivell de dibuix real resolent les meves dificultats i coneixent la meva expressivitat que desconeixia.

Amb la fotografia de postura de model en viu he quedat força satisfeta, ja que no havia treballat figura humana tant en profunditat mai.

 Les imatges estan fetes amb el mòbil i tractades amb VSCO.

Llibreta d'anatomia

En aquest segon trimestre de dibuix artístic hem fet un pas més iniciant-nos en el dibuix d'anatomia i de figura humana.
En aquesta última entrega de llibreta d'artista hem realitzat tres intervencions amb dibuix d'anatomia que hem copiat d'un dossier que ens va entregar la professora. Van ser deures de Nadal per no deixar de practicar.
Realment mai havia practicat Aquest tipus de dibuix, però crec que l'he dominat prou bé i em resulta interessant la forma de treballar-ho.

Les imatges estan fetes amb el mòbil i tractades amb VSCO.

Intervenció a la llibreta d'artista
Format Din A4
Tècnica llipas portamines.