viernes, 18 de noviembre de 2016

Portada

Làmina DIN A3
Aquesta activitat que vam realitzar a classe està inspirada en una prova de selectivitat. Tracta del disseny. Realment l'activitat és una prova guiada, ja que es deixa marcades totes les mides i caixetins de text que hem d'emprar per a què el resultat sigui acabat. 

La vam resoldre en 1h i 30 minuts. El que vaig fer primer va ser una pluja d'idees on vaig practicar el dibuix de capçalera i la tipografia. Com els dibuixos de la pluja eren prou acabats no vaig fer maduració d'idees i vaig passar directament a la làmina, ja que tenia una idea molt clara que volia plasmar.
A la làmina hem vaig centrar en el dibuix que trobem a la capçalera. Com que no el vaig poder acabar m'el vaig emportar a casa. Els material emprats són roting de colors i llapis de fusta. Estic prou satisfeta amb el resultat.

Galleda, aigua i reflex

Aquesta activitat de selectivitat que vam realitzar a classe consistia que havíem de representar a una làmina de 50x70 cm una galleda, agua i un reflex, amb els seus estudis previs d'esbós.
A un DIN A3 vam realitzar 2 o més esbossos per saber quin plantejament anàvem a resoldre a la làmina final. La composició que escollíssim finalment li havíem d'aplicar tractament lumínic. L'activitat es va resoldre en un temps de 1h i 30 minuts. L'activitat no la vaig poder acabar perquè la meva composició no m'acaba de convèncer és l'activitat que tindre que practicar a la meva llibreta d'artista. 
Làmina empradaamb la tècnica del carbonet

Senyalització d'un zoologic

Làmina DIN A3
24-10-2016
Aquesta activitat està inspirada en una prova de selectivitat i la vam haver de resoldre en 2 hores
l'activitat consistia a fer un senyal del zoològic.
L'activitat ens imposava que les mides màximes fossin de 16x12 cm i que el senyal havia de contenir una fletxa indicadora d'on es troba l'animal representat.
Primerament vam realitzar una pluja d'idees i tot seguit vam passar a la maduració un ja tenim clar el plantejament de la idea que volíem. 

Quan ja sabem la retícula compositiva que ha de tindre passem a la làmina on acabem de perfeccionar l'acabatAl full dels esbossos és no hem escrit la nostra reelecció de l'activitat. La veritat és que no hem va agradar gaire, ja que no hem resulta fàcil dibuixar animals.

Fruites

Lámina DIN A3
Aquesta activitat que hem realitzat a la classe de dibuix artístic, la idea principal era dibuixar un conjunt de fruites del natural que vam escollir els companys de classe. Vam formar un grup de 4 persones que teníem que dibuixar el mateix bodegó des de diferents punts de vista en una làmina DIN A3 de forma realista.
Els materials que teníem que emprar en la activitat eren els llapisos de fusta aquarel·les o no.

En el meu cas vaig escollir els llapissos de fusta, ja que no domino gaire els aqualerables i no volia fer un mal treball.

Vaig començar les línies d'encaix de la distribució de les fruites i realitzar la línia per poder aconseguir una simetria perfecta. Tot seguit vam continuar amb un llapis de color groc i vam pintar les ombre per poder entendre com seria el tractament lumínic que hauríem de perfeccionar posteriorment a la làmina. Un cop ficat el color groc començaríem a introduir el color de més clar a més obscur i així successivament amb totes les fruites i objectes del bodegó. Per últim passem al tractament d'ombres projectades i donem tocs finals.

He quedat molt contenta del resultat, ja que m'hi vaig dedicar moltes hores el tractament de la llum sobre les diferents pells de les fruites he descobert com poder realitzar dibuixos m'és realistes aplicant només color.

viernes, 21 de octubre de 2016

Disseny per a 3 estiquetes de melmelada


Lámina final DIN A3
14-10-2016
Aquesta activitat la van realitzar a la classe de disseny durant 1h i 30 minuts.
L'activitat proposa que es realitzin 3 etiquetes per a pots de melmelada, però hi han de representar que són melmelades casolanes. 
Els dissenys de l'etiqueta han de ser sempre els mateixos, únicament pot enviar els dibuixos de la fruita per poder identificar gràficament de quin gust és. 
Primerament vam realitzar una pluja d'idees on jo vaig realitzar 3 idees diferents i ames vaig practicar la forma i la posició de les fruites que demanava l'enunciat (maduixa, taronja i pera). Tot seguit vaig passar a la pluja d'idees on hem vaig decantar per dos dibuixos que vaig fer i vaig planejar-los a veure's quin podia seguir millor la estètica artesana que refereix l'activitat.
hem vaig decantar per la segona i vaig passar l'actuació a la làmina amb una retícula geomètrica amb forma d'ovoide. Com que l'activitat era molt llarga i no hem va donar temps a acabar-la a classe, la vaig acabar a casa.
La veritat és que estic prou contenta amb el resultat, ja que m'ha quedat amb l'estil tradicional que estava buscant. 

Els materials emprats a aquesta làmina son llapis de fusta, llapis portaminescompàs i regles.

Full DIN A3
Pluja de ideesi maduración 

Iconització d'una sigla

Làmina DIN A3
7-10-2016
Aquesta activitat que van realitzar a classe consistia a realitzar un disseny a partir de les sigles "IHE", d'una empresa hidràulica.
L'activitat ens marca unes condicions, i una d'elles és que la icona havia de mesurar 10 centímetres d'alçada/amplada com a màxim. 
Una altra condició era que l'activitat havia de constatar de 3 apartats. 
El primer consistia a crear una pluja d'idees on havíem d'esbossar diferents idees de con dissenyar les sigles "IHE".
El segon apartat consistia a escollir 2 de totes les idees que hem creat i madurara concretant els detall que entraran a la làmina final.
Per últim, escollim una de les 2 idees i la tractem finalment a la nostra làmina, que s'era el disseny definitiu. A la làmina definitiva hem de realitzar una memòria/escrit on hem d'exposar el nostre disseny definitiu, les nostres dificultats a l'hora de realitzar la làmina final i al públic a qui va dirigit.
Per elaborar aquesta activitat vam tindre 1h i 30 

minuts.
Per la pluja d'idees vaig utilitzar colors de fusta, retoladors, portamines, llapis de fusta i rotings de diferents mides. Un cop ja tenia diferents formes, vaig escollir 2 per elaborar la maduració. Per la maduració vaig utilitzar retoladors i rotings i llapis de fusta. Un cop acabada la maduració hem vaig decantar per la primera opció, ja que hem semblava que combinava bé la geometrització i les ones orgàniques que concorden amb l'aigua, ja que parlem d'una empresa hidràulica. 

Per realitzar la làmina final vaig fer servir els mateixos materials que a la maduració
 però amb l'ajut d'un regle i d'un compàs per realitzar el caixetí de text on he de raonar la meva proposta i el logotip.Tipografia - Luca Pacioli

La primera activitat de disseny que vam realitzar a classe va ser aquests de Luca Pacioli. L'activitat consistia a treballar la tipografia segons Luca Pacioli.
Per començar a treballar la làmina vam haver d'elaborar uns caixetins que corresponen a cada lletra que havíem de treballar, hem vaig sorprendre perquè pensava que hem resultaria més difícil realitzar els caixetins a ma alçada.
Vam treballar 6 caixetins i un cop realitzats hem de seguir uns passos per poder realitzar la lletra escollida correctament. En aquests passos vaig trobar dificultats, concretament a l'hora de realitzar uns cercles a ma alçada, ja que no sabia el radi que tenien i al principi hem sortien una mica amb forma d'ou.

Làmina DIN A3
Técnica emprada: portamines i rotring
6-10-2016
Un cop acabats els passos de totes les lletres es comença a fer la lletra i donar-li forma gràcies al patró que hem creat prèviament. Ho farem amb un portamines per tindre més precisió. Un cop fetes totes per tindre una millor presentació vaig decidir resseguir-les amb un roting negre de la marca Standles en 0.20.4 i 0.8
Un cop acabada la tasca m'he adonat del traç que tinc i que he millorat amb l'exercici. També he après a suavitzar les línies compositives prèvies a l'elaboració d'un projecte. Làmina tenia una dimensió d'un DIN A3.

Llibreta d'artista

Priera intervención 
Primera i segona intervenció
La llibreta d'artista és el nostre bloc personal on podem intervenir de la forma que més ens agradi ja sigui per practicar una tècnica que ens resulti dificultosa, com per deixar-nos emportar i deixar que surti la creativitat.
En aquest cas, duran el mes d'octubre se'ns ha demanat una sèrie d'intervencions que havien de tindre en comú un concepte: que fos dibuix del natural/dibuix descriptiu. Realment no és que en treballi gaire de dibuix descriptiu però sempre va bé practicar. Jo m'he centrat en objecte que tenien una certa dificultat per a mi com el vidre l'aigua i el tractament de llums.

Primerament vaig decidir començar amb el tractament de llums, al fet que aquest dibuix m'ajudaria pels dos següents i resoldria millora aquest problema.
Vaig escollir una maquineta, ja que té el reflex metàl·lic del mateix material de l'objecte. A més a més deixava una ombra projectada bastant interessant.
El vaig realitzar amb llepissós de diferents dureses i així conèixer millor el material que estava utilitant. A sota hi ha un escrit realitzat amb roting de la marca Standler, que ho faig per practicar la meva tipografia de cara a les làmines de disseny.

El següent dibuix que vaig realitzar va ser un petit pot de vidre. La veritat és que hem va semblar una mica difícil tractar la transparència. És una cosa que no havia practicat mai i tindria que ver-ho més, ja que no és el meu fort. No estic gaire contenta amb el resultat, sobretot amb el de la llum projectada però ho seguiré intentant per poder millorar-ho.

I per últim trobem la gota d'aigua, tampoc havia intentat dibuixar aigua mai però hem va resultar interessant el contrast del clarobscur que s'ha de realitzar per donar la sensació de volum i moviment.
Els escrits que trobem estan realitzats amb tinta i ploma. Vaig escollir una gota que no tenia massa complicació però ho seguiré practicant la meva llibreta. Els materials emprats segueixen sent llepissós de diferents duresses ja que m'interessa dominar a la perfecció per poder realitzar textures diferents dels meus dibuixos.

Pom de Porta

Làmina 50x70 cm.
 Tècnica : carbonet
14-10-2016
Aquesta activitat vam realitzar un treball de prova de PAU.
La prova consistia que dibuixéssim un tros de porta amb un poc d'una imatge que et donava l'enunciat i que el fons fos una interpretació nostra, comptant amb què l'havíem de realitzar en 1h i 30 minuts. L'enuncia imposava el tractament lumínic, que deia que havia de ser el contrari que el que observàvem a la fotografia del pom. 

Primerament vam començar a realitzar 2 esbossos en un full DIN A3 doblegat, quan ja teníem els esbossos realitzat havíem d'escollir una proposta i aplicar el tractament lumínic com si fos el de la làmina. Un cop acabat l'esbós comencem la làmina.
Estic contenta amb el meu resultat, ja que no creia que fos capaç de realitzar un treball així ja no m'he l'havia plantejat mai.

Els materials emprats en aquesta activitat són el gràfic i el carbonet

Volums en una escala.

Aquesta activitat la vam realitzar a la classe de dibuix artístic, i la vam realitzar amb 1h i 30 min.
el temps era limitat per què la professora volia que ens comencem a preparar per a les proves de les PAU.
Lámina 50x70
Técnica : carbonet
30-9-2016
L'activitat ens demanava que a un full DIN A3 doblegat realitzéssim 2 esbossos abans de plantejar la idea al 50x70. L'esbós havia d'explicar gràficament el plantejament de la idea de l'escala com la ressolaríem i com situaríem els volums a l'escala i resoldre el problema de llums.
Un cop realitzats els 2 esbossos escollim 1 que és el que hem de representar amb el mateix plantejament de l'escenari a la làmina final. 

Les dificultats que he trobat a aquest exercici són el tractament lumínic, ja que no ho havia fet mai en un format tan gran, i la ubicació dels volums que hem van quedar una mica petits.