viernes, 31 de marzo de 2017

Projecte personal sobre la figura humana

Aquest projecte personal va ser una activitat per acabar de tancar el segon trimestre de dibuix artístic en el qual vam tractar la figura humana com a tema principal, i ara en aquest segon trimestre que en un segon pla integrant-la en el tema principal d'aquest tercer trimestre que els espais.
Pel que fa a la planificació d'aquest projecte es dividia en hores de treball tant a classe com a casa i no només consta d'una làmina, sinó d'una reelecció on explico els entre sines de la meva obra.
La figura humana que havíem de treballar era des del nostre punt crític, és a dir, no calia que fos figuratiu ni amb un grau d'iconicitat molt alt, havia de ser la nostra pròpia percepció de la figura humana.

A l'hora de començar aquest projecte vaig tindre molts conflictes interns, ja que els artistes amb el qual em volia inspirar, que eren Conrad Roset i Renosaurio, tenien un estil molt depurat i delicat. Però amb la recomanació de la meva professora vaig contraposar un artista el qual no tenia res a veure ni en estil ni en un del color. Aquest artista era Antonio Saura, un expressionista de mitjans dels anys 60. El seu estil boig i enèrgic em va resultar molt inspirador per aquest treball.
Pel que fa al tema de la meva obra em vaig decidir per un retrat psicològic que mostres el pas del temps en la meva vida, ja que la vida m'ha fet així i s'hi ha d'aprendre amb ella. Principalment per treballar, volia música molt diversa que m'ajudes a treure i sentir tot tipus d'emocions, des d'alegria fins a tristesa i por.

A les hores de classe, un sentiment que no hagis pogut treure jo sola, mel van fer sentir els meus propis companys. Quan jo mirava les seves làmines amb acabat tan depurat i figures humanes tan detallades em vaig sentir incomoda, per si no tenia l'aprovació o no els hi agradava. Aquest mateix pensament el vaig erradicar jo sola sentir-me única i diferent de la resta que sempre és el que m'ha agradat, però aquest pensament el vaig voler reflectir també en la meva pròpia obra amb un dibuix molt diferent de la resta. El meu procés va anar desfigurant la figura humana fins a acabar al punt de trencar-la en si mateixa i fer la meva pròpia visió d'ella.

Els materials i els suports que vaig escollir van ser un gran repertori de làmines de 50x70, ja que la meva obra és pe propi esbós en si. Pel que fa a la tècnica volia que lligues molt amb l'incontrol, ja que la nostra vida per molt organitzada que la tinguem sempre té imprevistos que ens deixen petjada, llavore'ns vaig fer ús de les tintes xineses amb aigua i per trencar una mica amb l'aigua vaig introduir carbó premsat amb hoyin.

Per entendre la meva obra és necessari veure no només 1 làmina sinó totes les que m'han portat a descobrir la meva X final.

Les fotografies estan retocades amb VSCO cam.Part artística del project
Tècnica: tinta xinesa de diferents color i carbó prensat.

viernes, 24 de marzo de 2017

Disseny d'un habitatge

En aquesta activitat en la qual s'ha de realitzar la planta d'un habitatge, cobrint totes les seves necessitats bàsiques que pot generar una família de tres persones.
La dificultat afegida d'aquesta activitat és que és la primera vegada que treballem el concepte d'escala. En aquest cas hem treballat l'escala 1:50.

L'activitat la vam iniciar a classe però com que era una làmina preparatòria per entendre el concepte d'escala, la professora ens va deixar acabar-la a casa.
L'activitat tenia uns requisits dictats per l'enunciat. En un foli DIN A3, s'havia de representar l'escala gràfica per poder passar els metres reals a centímetres al dibuix. Vaig decidir començar el dibuix delimitant el perímetre, marcant el gruix de les parets i senyalant les seves obertures al mur, per saber entendre sobre l'espai que em tocaria treballar.

Per tindre clara la meva proposta i saber que era la més idònia, vaig decidir fer un parell d'esbossos preparatoris sobre la distribució de l'habitatge.
Vaig escollir la proposta que més s'apropava al tipus de casa que m'agradaria tindre i on jo mateixa em sentiria més còmode. Aquesta proposta la vaig passar a la làmina definitiva.

Els materials que he emprat per a aquesta activitat han sigut el portamines, escaire, cartabó, escalímetre i ròtring de color negre.

Aquesta activitat a resultat feixuga de fer, ja que a l'haver de passar totes les xifres a escala resulta fàcil confondre's i cometre algun error. Sé que aquesta activitat no és de 10 però m'ha ajudat a entendre la importància d'entendre escales i d'entendre com és fan.

Les fotografies estan retocades amb VSCO cam.
Làmina DIN A3 d'una habitatge a Escala 1:50.
Tècnica: llapis i rotring.

Interiors inventats

A classe hem realitzat aquestes activitats introductòries pel tercer trimestre en el qual treballarem espais interiors. En la primera activitat d'espais interiors, la vam treballar amb una cònica d'un punt de fuga i consistia a treballar/crear una habitació on els objectes fuguessin cap aquest únic punt de fuga.
Cònica d'un punt de fuga
Làmina DIN A3

Jo he treballat un espai lúdic com pot ser una sala d'espera. Observem que tenia una obertura a la paret que porta a una altra sala i 2 grans finestrals amb arc, un sofà amb una tauleta, catifa de decoració i a l'altra sala una vitrina. Per la majoria de les parets trobem quadres decoratius. Per poder realitzar aquesta activitat vaig fer servir escaire, cartabó, compàs, portamines i llapis de colors aquarelables per afegir graficoplàstica a la làmina.

Cònica de dos punts de fuga
Làmina DIN A3
La segona activitat d'espais interiors inventats, s'havia de realitzar mitjançant 2 punts de figa. En aquesta activitat vaig representar un dormitori amb uns grans finestrals i la seva tauleta de nit. Per aquesta activitat vaig fer servir l'escaire, el cartabó, portamines i altre cop el llapis de color aqualerables per donar-li un nivell d'acabat més polit.

He trobat dificultats a l'hora de representar mobles en una dimensió tan reduïda com és el DIN A3 sobre el que hem de treballar. M'agrada el resultat, però crec que ho podria haver realitzat molt millor.

Les fotografies han estat retocades amb VSCO cam.

viernes, 3 de marzo de 2017

Treball tèxtil

Obra acabada. Sense títol. 
En apuesta activitat que hem realizar a clase consistía en realizar una obra que tingues alguna relació amb un referente familiar. Jo m'he inspirat en la realció d'amor dela meus avis que hem sembla apasionant. Per pogur formar-li més sentir he agafat i he recreat un proverbi xines del fil vermell. Considero convenient no explicar tota la obra per no condicionar al espectador del per que he fet servir X materials.